Felhasználási feltételek

Olvassa el a Felhasználási feltételeinket!

1.    Jelen „hitelvalaszto.hu” weboldalt (továbbiakban: „Weboldal”) a Jaguár Média Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 10.; cégjegyzékszám: 01-09-961644; adószám: 23354805-2-42; e-mail: info@hitelvalaszto.hu; továbbiakban: „Szolgáltató”) üzemelteti. A weboldalhoz kapcsolódó szolgáltatásokat a Szolgáltató nyújtja.

 

2.    Felhasználó minden olyan személy, aki a Weboldalt meglátogatja, annak szolgáltatásait igénybe veszi. Felhasználónak minősülnek azon személyek is, akik a honlapon nem regisztrálnak, szolgáltatást nem vesznek igénybe.

 

3.    Jelen Felhasználási Feltételek (továbbiakban: „Feltételek”) hatálya kizárólag a Weboldalra terjed ki. Ellenkező kikötés hiányában a Feltételek hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a Weboldalon hirdető, vagy azon más módon megjelenő harmadik személyek kereskedelmi tevékenységéhez, promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett tartalomhoz kapcsolódnak. Ellenkező kikötés hiányában a Feltételek hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a jelen Weboldalon található hivatkozás vezet. A Feltételek módosításának jogát az Szolgáltató fenntartja.

 

4.    A Weboldal egy hitelösszehasonlító oldal, amelyen a felhasználók az egyes hitelintézetek ajánlatait hasonlíthatják össze (továbbiakban: „kalkuláció”). A Weboldalon kizárólag a Szolgáltatóval szerződést kötő hitelintézetek (továbbiakban: „Hitelintézet”) termékei jelennek meg. Mindezek alapján a Weboldalon található ajánlatok nem minősülnek teljes körűnek, azok nem fedik le sem az egyes Hitelintézetek, sem a piac teljes kínálatát.

 

5.    A Weboldalon a Hitelintézetek adatai alapján történik a kalkuláció. A Felhasználó megadja az igénybe venni kívánt hitel főbb adatait (összeg, futamidő, törlesztőrészlet, stb.), majd a Weboldal elvégzi a kalkulációt és megjeleníti a Szolgáltatóval szerződött Hitelintézetek ajánlatait. Ezt követően az egyes ajánlatoknál található hivatkozásra kattintva jut el a Felhasználó a kiválasztott Hitelintézet weboldalára. A hitelről szóló részletes tájékoztatás minden esetben a Hitelintézet weboldalán érhető el, a Felhasználó a részletes – az irányadó jogszabályokban előírt – tájékoztatást a Hitelintézettől kapja meg, szerződést a Hitelintézettel köt.

 

6.    A kalkuláció a Felhasználó részéről nem jelent kötelezettségvállalást. A kalkuláció, a kalkulációt követően valamely Hitelintézet kiválasztása nem kötelezi a Felhasználót arra, hogy a Hitelintézet szolgáltatását igénybe vegye.

 

7.    A kalkulált ajánlatok tájékoztató jellegűek, azok nem tartalmazzák az adott hitelre vonatkozó feltételeket. A kalkulált ajánlatok nem minősülnek kötelező ajánlatnak, a hitel pontos feltételeit, a hitelnyújtás, szerződéskötés feltételeit a Hitelintézet határozza meg. A kalkulációban nem szerepel valamennyi, Magyarországon szolgáltatást nyújtó hitelintézet, és nem szerepe valamennyi hiteltermék.

 

8.    A Szolgáltató a Felhasználót nem azonosítja, személyes adatait nem rögzíti. A Szolgáltató a Felhasználó személyi, jövedelmi, vagyoni körülményeit nem vizsgálja, igényeit nem méri fel. A Szolgálató a Felhasználóval nem lép kapcsolatba, a Szolgáltató és a Felhasználó között jogviszony nem jön létre. A Felhasználó a Szolgáltató részére semmilyen fizetést nem teljesít. A Szolgáltató a Hitelintézettől nem kap visszajelzést arról, hogy a Felhasználó vele ügyfélkapcsolatot létesít-e, vagy sem.

 

9.    A Szolgáltató tevékenysége a fentiek alapján nem tartozik a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény hatálya alá. A Szolgáltató nem végez hitelezési tevékenységet, pénzügyi szolgáltatást nem nyújt, pénzügyi szolgáltatás közvetítését nem végzi. A Szolgáltató tevékenysége reklámozásnak minősül.

 

10.   A Hitelintézetek tényleges ajánlatai eltérhetnek a kalkulációban szereplő ajánlattól. A Szolgáltató igyekszik folyamatosan nyomon követni a Hitelintézetek termékeit és az azokra vonatkozó feltételeket annak érdekében, hogy a kalkuláció pontos legyen. A Szolgáltató ugyanakkor nem vállal felelősséget azért, hogy a Felhasználó a kalkulációnak megfelelő hitelt a választott Hitelintézettől ténylegesen megkapja, az a Hitelintézetnél rendelkezésre áll.

 

11.   A Szolgáltató a Hitelintézetek tevékenységéért felelősséget nem vállal.

 

12.   Figyelemmel a fenti 6. pontban írtakra, a Felhasználót a Weboldal használata, a kalkuláció miatt, kár nem érheti.

 

13.   A Szolgáltató vállalja, hogy minden tőle elvárható intézkedést megtesz a szolgáltatás zavartalansága és folyamatossága érdekében. A Szolgáltató nem szavatolja a szolgáltatás szünetmentességét, nem tehető felelőssé továbbá a szolgáltatás felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért. A Szolgáltató az oldal működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekszik, azokért azonban felelőssé nem tehető. A Szolgáltató a felhasználók magatartásáért felelősséget nem vállal.

 

14.   A Felhasználó az oldalt csak saját felelősségére használhatja. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználót az oldal használata során ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a Felhasználó az oldal használata során nem a kellő körültekintéssel járt el. A Felhasználó adatait csak saját felelősségére hozhatja nyilvánosságra, teheti mások számára hozzáférhetővé. A Felhasználó köteles az oldal használata során tisztességesen, mások jogainak és érdekeinek szem előtt tartásával eljárni. A Felhasználó köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely mások érdekeit sérti. Ezen belül a Felhasználó köteles tiszteletben tartani mások magánszféráját, személyhez fűződő jogait, a szellemi alkotásokhoz fűződő jogokat, különösen a szerzői jogi védelem alá eső irodalmi, tudományos és művészeti alkotások, találmányok, formatervezési minták, használati minták, védjegyek és forgalmi árujelzők védelmére vonatkozó szabályokat. A Felhasználó köteles tartózkodni szabálysértés vagy bűncselekmény elkövetésétől, köteles tartózkodni továbbá minden olyan obszcén, trágár, illetve egyéb olyan kifejezéstől, megnyilatkozástól, amely alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást keltsen. Valamennyi Felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az oldal rendeltetésszerű használatát akadályozza. Valamennyi Felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az Szolgáltató érdekeit sérti. Ezen belül a Felhasználó köteles különösen:

-   Tartózkodni az oldal működésének megzavarásától, akadályozásától;

-   Tartózkodni olyan tevékenységektől, amely a Szolgáltató üzleti titkainak, általa titokban tartott információknak a megszerzésére, felhasználására irányul;

-   Tartózkodni minden olyan kommunikációtól, amely a szolgáltatásra vonatkozó, valótlan információt hordoz;

-   Tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az oldal informatikai biztonságát veszélyezteti;

-   Tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely saját, vagy más személy termékének vagy szolgáltatásának a reklámozására irányul.

A Felhasználó a Weboldalon közzétett információkat nem ruházhatja át ellenérték fejében, azokkal nem kereskedhet.

 

15.   Ellenkező bizonyításáig a Weboldalon közzétett valamennyi szellemi alkotás – ide értve különösen, de nem kizárólagosan a szerzői műveket, adatbázisokat, keresési megoldásokat, felhasznált programokat és kódokat, közzétett adatokat, védjegyeket, szabadalmi oltalom alá eső alkotásokat – jogosultja a Szolgáltató. A szellemi alkotások kizárólag az irányadó jogszabályokban foglaltak szerint használhatók fel. A Felhasználó semmilyen módon nem jogosult a szellemi alkotások másolására, többszörözésére, hasznosítására, értékesítésére, módosítására, átdolgozására, vagy nyilvánosságra hozatalára.