A biztosítások piaca az egyik legszerteágazóbb pénzügyi terület. A terméktípusok sokfélesége, és az azokon belüli széles kínálat miatt nem egyszerű feladat megtalálni a számunkra legmegfelelőbb megoldást. Főleg, ha figyelembe vesszük azt a rengeteg szerződési feltételt, ami egy-egy adott biztosítási termékhez tartozik. A biztosítások ugyanis nem feltétlenül abban az esetben kártalanítanak, amelyben mi gondoljuk, így ha bármilyen biztosítást szeretnénk kötni, nem csak az általános termékismertetőt kell átnézni, hanem a részletes szerződési feltételeket is.

Biztosítási termékek

Bár a legtöbb biztosítási termék nevéből következik, mire is vállal anyagi fedezetet, a képlet nem ilyen egyszerű. A megfelelő ajánlat kiválasztásához érdemes összehasonlítani az adott területen szereplő biztosítók ajánlatait, és nem elsősorban az árak tekintetében. Bár általánosságban elmondható, hogy a magasabb díjjal rendelkező biztosítások kár esetén többet is fizetnek, ezeket azonban csak akkor érdemes választani, ha a magasabb díjfizetés az esetünkben előforduló kockázati tényezőkre vonatkozik. Utasbiztosítás esetén pl. fölösleges drága poggyászbiztosítást tartalmazó csomagot választani, ha mindössze egy hátizsákkal indulunk neki a túrának. Ha viszont a magasabb díj egy esetleges emelt szintű kórházi kezelést is biztosít, már érdemes lehet a drágább csomagot választani.
Főleg a lakás-, és balesetbiztosítások esetén nagy a szórás az ajánlatok között, mind ár, mind szolgáltatás tekintetében. Ilyenkor azzal is tisztában kell lennünk, hogy a biztosítók pontosan meghatározzák mire, és milyen feltételekkel teljesítenek kifizetést. Általában nem gondolunk arra, hogy az általános károk esetén sem minden esetben fizet a biztosító, pedig érheti meglepetés az embert, mikor pl. egy vihar után a háztetőt kell helyrehozni, vagy a betörés okozta anyagi kárt pótolni. A biztosító ugyanis meghatározhat olyan határértékeket, mint pl. a vihar erőssége, a biztonsági zárak száma, földrengés erőssége, ház falazata. stb.
Az élet-, és balesetbiztosítási termékek esetében is találkozhatunk hasonló korlátozásokkal. Ezek lehetnek akár meglévő betegségek, akár bizonyos sporttevékenységek (kivéve, ha ezekre külön él a biztosítás). Arra is volt már példa, hogy gépjármű felelősség biztosítás esetén a biztosító azért nem fizetett, mert a balesetet okozó járműnek lejárt a műszaki érvényessége.

Mennyit fizet?

Bár szeretnénk, de sajnos a biztosítások nem minden esetben fedezik a teljes kárt. Kifizetés szerint a biztosítások 3 csoportba oszthatók:

  • Káresemény bekövetkeztekor a szerződésben szereplő összeg kerül kifizetésre. (pl. csonttörés, elhalálozás esetén)
  • Káresemény bekövetkeztekor a biztosító állapítja meg a kifizetett összeget (pl. gazdasági totálkár esetén)
  • Káresemény bekövetkeztekor, vagy lejáratkor egy előre meg nem határozott összeg kerül kifizetésre. (pl. befektetési életbiztosítás esetén)

Az első esetben nincs sok kérdés: ha kéztörésre 10 ezer forint van a szerződésbe foglalva, akkor kéztörés esetén ekkora összeget kapunk  a biztosítótól. Második esetben már árnyaltabb a helyzet, ugyanis a valóságban ha totálkárosra törik valaki autóját, a kifizetés nem fogja fedezni a valós károkat. Egyrészt szinte lehetetlen ugyanolyan állapotú autót találni, ráadásul minket terhelhet az új kocsi után járás költsége, az átírási és egyéb költségek, valamint az esetleges műszaki költségek, mint pl. olajcsere, gumicsere,stb., ami akár több százezer forintra is rúghat. Ugyanez a helyzet előfordulhat lakásbiztosítás esetén, mivel a kirendelt szakértő által megállapított kárösszeg sok esetben kisebb lehet, mint amennyiért mi azt meg tudjuk csináltatni. Ezt természetesen nem vagyunk kötelesek elfogadni, van lehetőség számlaképes szakemberrel javíttatni, és ez esetben a számlán szereplő összeget elszámoltatni, amennyiben viszont ez nagyon eltér a biztosító által ajánlott összegtől, számíthatunk kellemetlenségre. Érdemes ilyenkor a szakember árajánlatát előre elküldeni a biztosítónak, hogy elfogadják-e. Harmadik esetben - ami befektetés és biztosítás is egyben - a futamidő végén derül ki, hogy az általunk befizetett összeg befektetésre szánt része mekkora hasznot termelt. A biztosítók ilyenkor a befizetés egy részét biztosításra vonják le, a többit pedig elhelyezik különböző portfóliókba, befektetési alapokba. Ha ezek jól teljesítenek, többet kapunk vissza, ha rosszul kevesebbet. Az ilyen termékeknél számításba kell venni, hogy a befizetett összeg egy része biztosítási díjként kerül elszámolásra, így a hosszú futamidő végén könnyen előfordulhat, hogy kevesebb összeget kapunk vissza, mint amennyit addig befizettünk. Cserébe viszont biztosítva voltunk 10-20 évig.

Alulbiztosítás, felülbiztosítás

Elsősorban lakásbiztosításoknál merül fel a kérdés, hogy az ingatlan, vagy az ingó vagyon alul, vagy felül van biztosítva. Lakásbiztosítást gyakran négyzetméter alapján kötünk, amihez a díj mértékéhez viszonyítottan meg van határozva egy összeg, hogy tegyük fel házunk lakhatatlanná válása esetén mennyit fizet a biztosító. Ez az összeg azonban a legtöbb esetben eltér az ingatlan tényleges piaci értékétől: elsősorban a városok frekventált helyein ez jóval alacsonyabb lehet, mig vidéken előfordulhat, hogy magasabb a biztosított ingatlan áránál. A megfelelő biztosítási termék kiválasztásánál érdemes ellenőrizni, hogy a biztosítási összeg megfelelő-e. Amennyiben úgy ítéljük meg, hogy ingatlanunk alul van biztosítva, lehetőséget jelenthet nagyobb tarifacsomag váltása. A biztosítások egyébként - a gépjármű felelősségbiztosítás kivételével - halmozhatók, így az is megoldást jelenthet, ha az alulbiztosított ingatlanra több biztosítást kötünk, így emelve a biztosítási összeget. Ez természetesen élet-, és balesetbiztosítások terén is működik.

Felelősség

Egy kárkifizetési igény esetén felmerülhet a felelősség kérdése. Hiába rendelkezünk biztosítással, ha biztosítási esemény bekövetkezését a mi szándékos cselekedetünk okozta közvetlenül, vagy közvetve. Ezekben az esetekben a biztosító elutasíthatja a kárkifizetést, illetve szakértőt vonhat be az egyéni felelősség megállapítása érdekében. Különösen a következő esetekben utasíthat el a biztosító kárigényt:

  • Öngyilkosság
  • Alkoholos, drogos befolyásoltság alatt elszenvedett kár, illetve elkövetett károkozás.
  • Munkavédelmi szabályok súlyos megszegése
  • Felelőtlen, veszélyes magatartás

Ne felejtsük el, hogy az általunk okozott kár esetén, ha a biztosító bármely okból elutasítja a kárrendezést, attól mi még a károsult felé kártérítési felelősséggel tartozunk, amely anyagi korlát nélkül érvényesíthető, akár jogi úton is. Ha tehát például valaki drogos állapotban okoz súlyos közúti balesetet, akkor mind a többmilliós anyagi kárt, mind a személyi sérülés okozta vagyoni és nem vagyoni károkat neki kell megfizetnie függetlenül attól, hogy volt-e felelősségbiztosítás a balesetet okozó járművön.

Kizáró okok, várakozási idő

Több esetben - elsősorban az életbiztosítások területén - a biztosító fenntarthat bizonyos várakozási időt, ami azt jelenti, hogy ha ez időn belül történik káresemény, azt a biztosító nem fizeti ki. Így próbálják elkerülni azokat a potenciális csalókat, akik esetleg már tudják, hogy van valami betegségük, amiben hamarosan meghalhatnak. Az is gyanús lehet, ha valakivel a megkötés másnapján történik súlyos baleset, vagy csap a villám a házába. A biztosító ilyen eseményeknél is köthet ki várakozási időt természetesen az ésszerűség határain belül. Ha pl. itthon utasbiztosítást kötünk, és másnap külföldön történik velünk káresemény, természetesen a biztosító állja a kárt.
Kizáró okok lehetnek biztosításból a teljesség igénye nélkül pl. bizonyos betegségek, vagy utasbiztosítás esetén a háborús övezet. Ilyenkor akkor sem térít a biztosító, ha egyébként arra az országra érvényes lenne a biztosítás.

Apró betűk

Mielőtt letesszük a voksunkat bármely biztosítási termék mellett, nézzük át alaposan a szerződési feltételeket! Amennyiben speciális igényeink vannak, érdemes felkeresni egy tanácsadót, aki szélesebb körben ismeri a termékeket, és könnyebben kiválasztja a számunkra megfelelőt. Hangsúlyozandó, hogy egy biztosítási termék esetében nem az ár az elsődleges szempont a választáskor, hiszen ha alul leszünk biztosítva, vagy pont az általunk elszenvedett kárra nem fizet a biztosító, akkor kellemetlen élményben lesz részünk, és a kiesett összeget máshonnan kell előteremteni. Fontosabb, hogy valóban ismerjük a választott terméket, és ezáltal biztonságban érezzük magunkat: tudjuk, mire, hogyan és mennyit fizet, mi az, amire nem vállal fedezetet. Ha helyesen választunk, elkerüljük a kellemetlen meglepetéseket, amelyek a károk elszenvedése mellett senkinek sem hiányoznak.