Személyi kölcsönre bármikor szükségünk lehet az életben, mivel könnyen kerülhet bármelyikünk olyan helyzetbe, ahol nagyobb pénzösszegre van szükség. Amennyiben éppen nem áll rendelkezésre a megfelelő keret az elromlott kazán cseréjére, vagy a beázó tető felújítására, és a családra, barátokra sem számíthatunk e tekintetben, kézenfekvő megoldás a személyi kölcsön igénylése. Rendkívül bosszantó viszont, ha egy korábbi félreértés, hiba, figyelmetlenség következtében bárki is felkerül a KHR- (korábbi nevén BAR-) listára negatív bejegyzéssel.

KHR lista szerepe hiteligényléskor

Személyi kölcsön igénylésekor a bankok által elvárt legfőbb kritériumok között szerepel, hogy az igénylő NE legyen fent ezen a listán negatív bejegyzéssel. Mivel a személyi kölcsönök folyósítása esetén a jelzáloggal szemben az ügyfél vélt fizetésén túl nincs semmilyen garancia a bank számára a kölcsön visszafizetésével kapcsolatban, így ez a lista elsődleges szűrő annak tekintetében, hogy a bank ki tudja szűrni a számára veszélyesnek tartott ügyfeleket. Sajnos a rendszer önmagában nem ügyfélbarát, és a bankok részéről - bár üzleti érdekük a hitelek minél nagyobb mértékű folyósítása - nem várható változás annak tekintetében, hogy igényléskor egyéni elbírálás alapján mérlegeljék legalább a passzív státuszú ügyfelek igénylését. Gyakorlatban a legtöbb hazai pénzintézetnél passzív státusz esetén is elutasítást kapunk.

Hogyan kerülhetünk fel a negatív KHR listára?

Ahhoz, hogy valaki negatív jelzéssel felkerüljön a KHR listára egyszerre két feltételnek kell teljesülnie:

 • Az adós a kölcsönszerződésben vállalt kötelezettségeinek nem tesz eleget, ez által a lejárt, és meg nem fizetett tartozásának összege meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbért.
 • A minimálbér összegét meghaladó késedelem folyamatosan, több mint kilencven napon keresztül fennáll.

Ez azonban nem csak akkor történhet meg, ha saját adósságunkat nem törlesztjük a megfelelő határidőre, hanem, ha adóstársként, vagy kezesként vagyunk a szerződésben megjelölve, és a hitelt felvevő másik fél nem teljesíti fizetési kötelezettségeit. Ilyenkor azért is vagyunk veszélynek kitéve, mert nehéz ellenőrizni, hogy akinek adóstársa, vagy kezese vagyunk, az valóban rendszeresen fizeti a törlesztőrészleteket. Gyakorlatban sűrűn előfordul, főleg családon belül a “csak légy az adóstársam / kezesem, mert a bank megköveteli, úgysem lesz semmi baj” jellegű mondat, és a jószándékú rokon, barát minden további ellenőrzés nélkül belemegy a kérésbe. Természetesen a feledékeny adósok általában “elfelejtik” értesíteni a másik felet a törlesztés elmaradásáról, akik többnyire csak akkor szembesülnek a fájó ténnyel, mikor kölcsönt igényelnek. Az adóstárs és a kezes természetesen léphet saját biztonsága érdekében: ilyen lehetőség akár a közös számla, amelyen tudja ellenőrizni a pénzmozgást, de elég lehet pl. az adott számla kivonatának kikérése az adóstól. Ez történhet akár elektronikus formában is.

Felmondott hitelszerződés

Van azonban ezeken felül egy másik lehetőség is arra, hogy negatív jelzéssel felkerüljön valaki: ez pedig a felmondott hitelszerződés. A szerződés felmondása nem csak abban az esetben történhet meg, ha nem törlesztünk időben: a felmondáshoz elegendő, ha a szerződési feltételek bármely pontját nem teljesítjük. Tipikus esetek, ha fizetésünk egyszer csak nem az adott bankszámlára érkezik (pl. hitelkeret esetén), illetve ha a hitel mellé kötelező biztosítást (hitelfedezeti-, vagy életbiztosítás) nem fizetjük. Emiatt a bank szintén felmondhatja a hitelszerződést. 
Sajnos, sok esetben az ilyen felmondást követően a követelést a pénzintézet átadja egy harmadik, követeléskezelő cégnek. Az ilyen cégektől érkező felszólításokat az ügyfelek nem mindig veszik komolyan, illetve nem teljesítik időben, emiatt az adott cég szintén elküldi az adatokat a KHR rendszerbe, ahol ezek negatív bejegyzésként jelennek meg, és előfordulhat az is, hogy az esetleges kifizetés ellenére a negatív adatok törlése mégsem történik meg, amennyiben ennek bejelentését a követeléskezelő elmulasztja.
A felmondott hitelszerződések esetén az alábbi tényeket kell tudnunk:

 • Felmondás esetén az egész fennmaradó tartozást egyben kell megfizetni.
 • Felmondott hitelt egyetlen hazai bank sem vált ki. 
 • A bankok a követelést gyakran átadják követeléskezelő cégeknek.
 • Felmondott hitel esetén automatikusan negatív státuszba kerülünk a KHR listán.

Csalás, okirat hamisítás

Szintén bekerül a KHR adatbázisba annak a személynek az adata, akit a bíróság hitellel kapcsolatos csalásért (pl. hamis okiratok bemutatása hiteligényléskor), vagy hitelkártyával történő visszaélésért ítélt el. Ezeket az adatokat 5 évig tárolják.

A Központi Hitelinformációs Rendszerben nyilvántartott adatok

Amennyiben kölcsönt, vagy egyéb hasonló szolgáltatást veszünk igénybe, a következő adatok kerülnek be a KHR rendszerbe:

 • Adós, adóstárs, kezes személyes adatai.(név és születési, igazolvány, lakcím és elérhetőség adatok)
 • Szerződésre vonatkozó adatok. (Szerződés típusa, kezdeti, lejárati dátum, szerződés összege, törlesztő részletek, valutanem)
 • más pénzintézményeknek történő adatátadással kapcsolatos hozzájárulás megtagadásának ténye.
 • az adósságrendezési eljárást kezdeményező adós, adóstársa, továbbá az adósságrendezési eljárásban az adós mellett résztvevő egyéb kötelezettre vonatkozó adatok, valamint az eljárásra vonatkozó, törvény által előírt információk is átadásra kerülnek a KHR nyilvántartásba.

A fenti adatakon felül rendszeresen bekerül a KHR rendszerbe a havonta fennálló tőketartozás mértéke, és az esetleges elő-, és végtörlesztések összege, dátuma.
Ezek az adatok alapesetben a szerződés lejártát követő napon törlésre kerülnek, de az ügyfél kérésére 5 évig még a KHR-ben maradhatnak. 
Amennyiben mulasztás történik, abban az esetben a szerződésre vonatkozó adatok mellett

 • A mulasztás adatai és annak sorsa (a 90 napon túli késedelembe esés időpontja)
 • Az aktuális fennálló és meg nem fizetett tartozás összege
 • A megfizetett tartozás megszűnésének időpontja.
 • A lejárt és meg nem fizetett tartozás megszűnésének módja és időpontja (pl. elengedés, követelés jóváírása)
 • A követelés átruházása, perre utaló megjegyzés) kerül be a rendszerbe.

KHR lekérdezés: így tudhatod meg a KHR-ben rólad szereplő adatokat

Mindenkinek joga van a róla nyilvántartott adatok megismerésére. Kérelmet bármely, a KHR-hez csatlakozott pénzügyi szervezetnél (így pl. a bankoknál) beadható. Kérelem esetén a következő adatokhoz férhetünk hozzá:

 • Milyen adatok szerepelnek rólunk a KHR rendszerben.
 • Melyik intézmény adta át ezeket az adatokat.
 • Ki, mikor, és milyen jogcímen fért hozzá az adatokhoz.

Amennyiben úgy gondoljuk, hogy a rólunk nyilvántartott adatok nem felelnek meg a valóságnak, úgy kérhetjük annak felülvizsgálatát, helyesbítését vagy törlését. Az erre vonatkozó panaszt vagy az adatot átadó szervezetnek (pl. hitelt kezelő banknak), vagy az adatbázist kezelő BISZ Központi Hitelinformációs Zrt.-nek nyújthatjuk be. Választ írásban kell kapnunk. Amennyiben a tájékoztatással nem vagyunk elégedettek, úgy 30 napon belül a lakóhely szerint illetékes járási bírósághoz fordulhatunk jogorvoslatért.

Meddig maradnak az adatok a rendszerben? Aktív és passzív KHR lista.

Téves az az általánosan elterjedt információ, miszerint, ha valaki nem fizet egy hitelt, akkor 5 év múlva törlődik a KHR listáról. Amennyiben a tartozás nem szűnt meg, illetve nem lett rendezve, úgy az adatokat a rendszer a késedelmes tartozások lezárását követő 5 évig, azaz az eredeti adatok átadásától számított 10 évig tartja meg.  Ez azt jelenti, hogy pl. egy felmondott, behajthatatlan hitel elévülése esetén 5 év után lezárják az adatokat, azonban ezek az adatok még 5 évig a rendszerben tárolva lesznek, így az érintett ennyi ideig nem juthat feltehetően hitelhez. A KHR-ben negatív mulasztásként szereplő adatok a teljes visszafizetést követően 1 év múlva törlődnek véglegesen az adatbázisból. Adósságrendezést követően azonban ajánlott ellenőrizni, hogy az adatbázist kezelő BISZ Zrt. valóban törli az adatokat 1 év után, mivel ha hitelfelvételkor az ügyfél aláírta, hogy 5 évig tárolhatók az adataik, abban esetben az adatok nem törlődnek automatikusan! Ez esetben írásban kérhetjük az adatok törlését.
A mulasztás nélkül visszafizetett (azaz rendszeresen időben törlesztett) tartozások esetén a szerződés megszűnését követő munkanapon törlődnek az adatok a rendszerből, amennyiben ennek ellenkezőjét nem kérelmezzük.